Thiếu Gia Ngồi Xe Lăn bị gia đình Chú Ruột âm mưu chiếm đoạt gia sản của người bố quá cốChỉ cho 9 cho ozan. Khi anh ấy khiến chúng tôi yêu anh ấy. Nếu không thì hoàn toàn là rác rưởi sau tập 32. Tôi không hiểu nhân vật cemre đã được xây dựng nhưng sau đó anh ta không kết thúc với cemre. Cemre không bao giờ quan tâm đến anh ta. Cô ấy luôn xấu tính. Cô không bao giờ cho anh cơ hội. Cả hai đều có phản ứng hóa học tuyệt vời và những cảm xúc nedim và cemre chỉ là thuần khiết. Làm sao cô có thể yêu anh được? Một bộ truyện hay như vậy nhưng họ đã tự tay phá hỏng bộ truyện. Ozan dolunay là tốt nhất. Chỉ xem đến tập 33 vì anh ấy.