Ngủ với Sếp để lấy 250.000 USD chữa bệnh cho con

Tôi yêu Al Thaman, có nghĩa là Giá trong tiếng Ả Rập. Zein và Sarah yêu nhau nhưng lại làm mọi cách mà một con người có thể làm để hủy hoại mối quan hệ của họ. Tôi không thể tin được tập gần đây nhất mà Sarah không chấp nhận ước nguyện sắp chết của Karam rằng Ibrahim (con trai của Sarah) sẽ tiếp quản một nửa công ty của anh ấy. Cô ấy sẽ là một lợi ích tuyệt vời cho công ty, thay vì để Mia làm những việc ngu ngốc kiêu ngạo, vụ lợi, đáng ghét mà cô ấy đang làm. Tôi đoán đây là câu chuyện, rằng Sarah và Zein dường như không đủ thông minh để giải quyết những việc này, nhưng những người giàu có như thế này, cũng không thể ngu ngốc như vậy. Tôi tiếp tục theo dõi và hy vọng Sarah hoặc Zein sẽ sáng suốt hơn, nhưng điều đó dường như không bao giờ xảy ra. Chúng ta sẽ thấy nó kết thúc như thế nào.